Minimális rendelési érték

Cégek számára: 20.000 Ft + Áfa

Magánszemélyek számára: 2.000 Ft (Áfával)

Ingyenes szállítás

Cégek: 60.000 Ft + Áfa rendelés felett

Magánszemélyek: 9.000 Ft (Áfával) rendelés felett

Az áru átvétele, reklamáció

A megrendelt áru átvevője (Megrendelő) köteles az áru átvételkor a Küldeményt a futár jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a feladónak, azaz a BEOROL-nak az alábbi elérhetőségeken haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

 

Küldemény sérülése/hiányossága esetén értesítendő:

  • +36 30 559 3018, +36 1 253 0077
  • reklamacio@beorol.hu

 

Szállításból származó károk reklamációja

Nagyon fontos, hogy a szállításból származő sérülések láthatóak legyenek a csomagoláson, ezt azonnal jelezni kell a kézbesítőnek. Minden szállításból származó sérülést a Megrendelő köteles az áru átvételétől számított 24 órán belül bejelenteni.

Amennyiben ilyen sérülést észlel, ne írja alá az átvételi elismervényt vagy kérje meg a futárt, hogy győződjön meg, hogy a csomag sérülése a termék károsodását vagy alkatrészeinek károsodását is okozza-e. Ha a termék nem sérült, és minden alkatrész rendben van, írja alá a nyugtát.

 

Adatokra vagy terméktipusra vonatkozó panaszok 

Amennyiben megérkezett a szállítmánya és észrevette, hogy a leszállított termék nem egyezik a megrendelt termékkel, vagy a számlán lévő adatok nem megfelelőek, kérjük jelezze a +36 1 253 0077 számon az áru átvételétől számított legkésőbb 24 órán belül. Hívja a +36 1 253 0077 vagy a +36 30 559 3018 számot vagy küldjön emailt a reklamacio@beorol.hu címre, amelyben feltünteti adatait (cégnév, vezetéknév, keresztnév, telefonszám), és amelyben leírja a problémát. Lehetősége van a szöveg végén található reklamációs nyomtatvány letöltésére is, amelyet kitöltve visszaküldhet nekünk a megreklamált áruval együtt.  Ügyfeleinknek mihamarabb elektronikus úton (email) válaszolunk, amelyben visszaigazoljuk a reklamáció megérkezését, a reklamáció nyilvántartási számát és tájékoztatjuk a további teendőkkel kapcsolatban.

A reklamációs emailhez kérjük fotók csatolását az áru sérüléséről. Amennyiben külsérelmi nyom nincs és kibontás után láthatóan sérült a termék vagy hiányos, akkor címzettnek kell feladót értesítenie szintén a fenti elérhetőségeken, és jelezni az esetet, az átvételt követő 3 munkanapon belül. Ennek a határidőnek az elmulasztása jogvesztő. Sérült küldemény esetén a címzett, azaz a Megrendelő kárát csak abban az esetben tudjuk megtéríteni, ha a küldemény rendelkezik vagy a helyszínen, azaz átvételkor felvett jegyzőkönyvvel, vagy utólagos, nem látható sérülés, hiányosság esetén címzett ezen jogvesztő 3 munkanapon belül jelezte a kárt, panaszt feladó/eladó részére.

A fent leírt 3 munkanapos jogvesztő határidőt követően jelzett panasz esetén a címzett már sem a futárszolgálat, sem pedig a feladó felé nem élhet kárigénnyel, mivel innentől nem igazolható egyértelműen a sérülés keletkezésének helye, módja és ideje. Abban az esetben, ha a futárszolgálattal egyeztetett harmadik időpontban történő kiszállítás is sikertelen – a Megrendelőnek felróható okból – és a küldemény ezt követően visszakerül az eladó raktárába, akkor az Eladó törli Megrendelő megrendelését. Amennyiben a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webshopban, ebben az esetben a kifizetett vételárat az Eladó az új megrendelésbe beszámítja, a szállítás díját azonban ismét felszámítja. Címzett természetesen jogosult arra, hogy a panaszával kapcsolatban közvetlenül a futárszolgálathoz is forduljon, vagyis címzett általi kárbejelentést tegyen. Ebben az esetben viszont, ha a Megrendelő, azaz a címzett kíván kártérítési igénnyel élni a futárszolgálat felé, akkor a küldeményen keletkezett bármilyen nemű kárát a futárszolgálat téríti meg (indokolt esetben), melynek a várható átfutási ideje a beadást követő 30 naptári nap. Címzett megrendelő ezen esetben már az Eladó, azaz BEOROL-lal szemben semmilyen kárigénnyel nem élhet!